Stefan Kitela

Kandydat na burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela

       Przez minione cztery lata Krajenka i gmina zmieniła się nie do poznania. Jest to efekt wielu działań samorządu, który na co dzień pracuje na rzecz wszystkich mieszkańców. Osobiście cieszę się, że po wielu latach gminie udało się porozumieć z innymi samorządami i zaczęliśmy prawdziwą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz ze Starostwem Powiatowym w Złotowie. Krajenkę odwiedzali wielokrotnie decydenci, z marszałkiem Markiem Woźniakiem i starostą Ryszardem Goławskim na czele. Efektem współpracy była realizacja wielu zadań. Był to jeden z elementów naszego sukcesu, który jednak nie mógłby zaistnieć, gdyby nie pracowitość i zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy i Miasta, jednostek organizacyjnych i instytucji samorządowych w gminie, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych. Cenną współpracą była aktywność Rady Miejskiej, sołtysów z Radami Sołeckimi, ale przede wszystkim mieszkańców gminy i miasta, którzy zgłaszali wiele inicjatyw. Po raz kolejny bowiem potwierdziło się w życiu powiedzenie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Nasze wspólne działania widać każdego dnia. Zrealizowaliśmy ponad 100 inwestycji, o wartości blisko 60 milionów zł, z czego prawie 48 milionów zł pochodziło ze środków zewnętrznych.

        Jest to wynik, z którego wszyscy możemy być dumni. Cieszymy się również z sukcesów na polu edukacyjnym, nasi uczniowie odnosili szereg sukcesów, a mieście i na wsiach zostały wyremontowane i zmodernizowane placówki oświatowe. Zanotowaliśmy też znaczące sukcesy w inicjatywach kulturalnych. Odmienione zostało oblicze krajeńskiej kultury, a młodzi lekkoatleci i karatecy odnosili sukcesy na zawodach krajowych i międzynarodowych. Wspieraliśmy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Tworzyliśmy miejsca wypoczynku i integracji społecznej.

Przed Krajenką otwierają się kolejne horyzonty i perspektywy zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Nie możemy stanąć w miejscu i czekać na rozwój sytuacji. Musimy kontynuować zaczęte zmiany, kontynuować inwestycyjną ofensywę. Priorytetem będą drogi i chodniki: dziedziny poprawy codzienności i bezpieczeństwa ludzi. Nie będziemy oczywiście zapominać o innych potrzebach mieszkańców, którzy zawsze są dla mnie najwyższym autorytetem.

        Krajenka i cała gmina rozwija się każdego dnia. O niej mówi się głośno na zewnątrz, a minione cztery lata zostały dostrzeżone m.in. przez Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego, którzy w oparciu o dotychczasowe działania samorządu, nadali Krajence certyfikat Euro-Partner Corporation, która tym samym spełnia wymagania najlepszych Gmin Unii Europejskiej.

       To o czym wspomniałem, pokazuje w pewnej części jak przed Krajenką otwierają się kolejne horyzonty i perspektywy społeczno-gospodarcze. Wykorzystajmy tę szansę i budujmy dalej!

Stefan Kitela